Регистрация

За да използвате функционалностите на Adwise е необходимо да се регистрирате в системата.
Връзката Регистрация може да откриете на заглавната страница на сайта www.adwise.bg.
Профилът Ви в Adwise трябва да е валиден email адрес. Може да съдържа само латински букви (a-z) или цифри 0-9, "." и "_". Трябва да започва с буква.
Изчакайте поне 10 минути за email потвърждаващ регистрацията. За всеки случай проверете в папката "Спам" на пощата. Ако все още не сте получили писмо, пишете ни чрез формата за контакти
Проверете дали email адресът и паролата, които въвеждате, съвпадат с тези, с които сте регистриран. Проверете дали случайно не въвеждате email адреса и паролата си на кирилица или дали не е натиснат бутона CAPS LOCK.
Ако все още не успявате да влезете в своя профил, пишете ни чрез формата за контакти
Отидете на заглавната страницата на Adwise и кликнете на Забравена парола
Въведете email адреса си, с който сте регистриран в Adwise.
На посочения от Вас email адрес, ще получите писмо с по-нататъшни инструкции за смяна на паролата.

Основни понятия

Adwise е рекламна платформа, специално ориентирана към малкия и среден бизнес и разработена да Ви гарантира ценова ефективност и добра възвръщаемост. Рекламата Ви се показва безплатно, а заплащането става на клик, което гарантира максимално добър разход на заложените от Вас средства.
Adwise рекламата Ви дава възможност за достигане до над 3 300 000 потребители на месечна база (към Май 2017г.), a Вашето рекламно послание ще се показва в едни от най-посещаваните сайтове в страната – Abv.bg, Vbox7.com, Gbg.bg, Vesti.bg, Sinoptik.bg, Pariteni.bg, Gong.bg, Edna.bg, Nova.bg, Sport.novatv.bg, Diema.bg, Diema Family, Kinonova.bg, DarikNews.bg, DarikFinance.bg и други.
Adwise е продукт разработен в отговор на нарастващата нужда от ефективна и икономична реклама, с помощта на която всеки рекламодател достига до оптимална аудитория, като сам определя цената, срока и продължителността на своята кампания.
 • Покритие на над 75% от българска аудитория, според данни на Гемиус, към Май 2017г.
 • Рекламата Ви се показва безплатно във всички сайтoве част от услугата
 • Ценова ефективност и контрол:
  1. Заплащате само за клик върху рекламата Ви
  2. Определяте сами дневния бюджет на кампанията си
 • Можете да редактирате съдържанието на рекламата по всяко време
 • Имате достъп до детайлна статистика в реално време
 • Получавате безплатна консултация за оптимизиране на кампанията си
Кампанията е най-високото ниво в организацията на всички Ваши обяви във Вашия профил в Adwise.
С помощта на кампаниите се структурират продуктите или услугите, които искате да рекламирате.
Във всяка кампания можете да създавате една или повече реклами.
За всяка кампания се определя дневен бюджет.
Реклама е второто ниво в организацията на всички Ваши обяви във Вашия профил в Adwise.
Рекламите могат да бъдат повече от една, и всички те са свързани с кампанията.
За разлика от кампанията, която може да представя широк кръг от продукти, рекламата може да се съсредоточи върху конкретен продукт, който искате да рекламирате.
Тук се посочва максималната цена на клик, която се отнася до рекламата.
Обявата представлява същността на рекламното послание и е съставена от:
Заглавие – до 35 символа
Описание – до 60 символа (2 реда по 30 символа)
Url адрес, който се визуализира – до 30 символа
Url адрес, към който води обявата - до 1024 символа
Картинка, която се преоразмеряване до размер 75х65 px.
Задължително е обявата да бъде публикувана на български език.
Броят импресии измерва колко пъти обявата е била показана на потребителите. Adwise отчита само видимите импресии. Изчислява се кога потребителят е стигнал нивото на блокчето, съдържащо рекламата и едва след това се брои импресията.
Броят кликове, които са се получили в резултат от действията на потребителя и са го отвели до уеб страницата на рекламодателя.
Съкратено от “click through rate” – процентно съотношение между показванията на обявата и генерираните кликове от потребители върху нея.
Това е максималната цена, която рекламодателят е готов да плати, ако някой кликне върху обявата.
Максималната цена на клик не може да бъде по – ниска от 0,10 лв и може да бъде коригирана по всяко време на кампанията.
Реалната цена на клик, която рекламодателят заплаща, може да варира от 0,01 лв. до посочената от него максимална цена на клик.
Дневният бюджет за дадена кампания е максималната сума, с която може да бъде задължена сметката на клиента в рамките на 1 календарен ден.
При изразходване на дневния Ви бюджет, кампанията спира в рамките на конкретния ден.
Дневният бюджет може да се коригира по всяко време в хода на кампанията.
Дневният бюджет не може да бъде по-нисък от 1,00 лв.
Позицията, на която се е визуализирала обявата Ви за избран период от време.
В зависимост от броя обяви, които са предвидени да се показват на даден сайт се определя и позицията.
Средната стойност, която рекламодателят заплаща за клик на обявата.
Общата сума, с която е била задължена сметката ви за конкретната кампания. Това са реално похарчените пари за конкретната кампания.
Adwise позволява да избирате аудиторията, която да вижда Вашата реклама. При създаване на кампания, може да зададете допълнителен таргет по пол и възраст. По този начин, рекламата Ви ще бъде показвана само на избраните демогравските групи, за които според Вас би представлявала интерес. Имате възможност да избирате между пет възрастови групи. При създаване на кампания, демогравското таргетиране се задава на ниво кампания и важи за всички добавени реклами. Можете да редактирате демогравското таргетиране на всяка реклама, след добавянето и.
Географското таргетиране предоставя възможност за избор на определени географски региони, в които да бъде показвана рекламата Ви. Можете да избирате между 28 области, обединени в шест района. Географското таргетиране се задава при създаване на кампания и важи за всички добавени реклами. Може да редактирате географското таргетиране на всяка реклама, след добавянето и.
Видове статус на кампания – Активна, Нестартирала, Спряна и Изтрита.
Статусът на всяка кампания може да бъде променян по всяко време.
Активна – Кампания, която е онлайн
Нестартирала – Кампания, на която стартовата дата е предстояща.
Спряна - Кампания, която не е онлайн.
Изтрита – Кампания, която може да бъде премахната от профила Ви в Adwise.
Кампании със статус Изтрита се премахват периодично от администратор.
Видове статус на реклама – Активна, Изчаква одобрение, Спряна, Изтрита, Спряна от модератор .
Статусът на всяка реклама може да бъде променян по всяко време.
Активна – Реклама, която е онлайн.
Изчаква одобрение – Реклама, която изчаква одобрение от модератор.
Спряна - Реклама, която не е онлайн.
Изтрита – Реклама, която може да бъде премахната от профила Ви в Adwise.
Спряна от модератор - Реклама, която не е онлайн, защото не отговаря на изискванията за съдържание.
Рекламите със статус Изтрита се премахват периодично от администратор.

Профил

Профилът в Adwise трябва да е валиден email адрес, който Ви позволява да използвате пълните функционалности на системата.
Профилът може да съдържа само латински букви (a-z) или цифри 0-9, “.” и “_”.
Трябва да започва с буква.
За да редактирате профила си в Adwise e необходимо да посетите връзката Моят профил (аватара в дясната част на главното меню), подменю Профил и да редактирате личните си данни.
За да редактирате паролата си е необходимо да посетите връзката Моят профил (аватара в дясната част на главното меню), подменю Смяна на парола и да извършите съответните промени.
Ако желаете да закриете профила си в Adwise, моля свържете се с нас на email адрес adwise@netinfo.bg. При закриване на профил в Adwise, "Нет Инфо" АД се ангажира с връщане на неизразходваните суми депозирани в сметката Ви. При връщане на неизразходваните суми, от тях в пълен размер се приспадат всички начислени бонуси, които не подлежат на връщане на рекламодателя. При отрицателна наличност след приспадане на бонусите, на рекламодателят не се връща сума.
За да проследите история на действията си е необходимо да посетите връзката Моят профил (аватара в дясната част на главното меню), подменю История.

Кампании

След като създадете профила си в Adwise, е необходимо да изпълните следните стъпки, за да създадете рекламната си кампания:
 1. Влезте в профила си на адрес: www.adwise.bg
 2. От главното меню изберете меню Кампании и кликнете върху подменю Добави нова.
 3. Изпълнете стъпките с указания за създаване на кампания.
След като приключите със създаването на кампания, можете по всяко време да редактирате параметрите ѝ.
Можете да редактирате параметрите на кампанията си колкото често поискате. Това става по следния начин:
От меню Кампании в главното меню, изберете подменю Всички кампании.
Можете да редактирате име, статус, крайна дата и дневен бюджет на кампанията.
От меню Кампании в главното меню, изберете подменю Всички кампании.
Кликнете върху Настройки на кампания ().
След като влезете в менюто за настройки на кампания, там можете да редактирате статус и максимална цена на клик, на всяка реклама принадлежаща на съответната кампания, както и име, статус, крайна дата и дневен бюджет на самата кампания.
Следвайте същите стъпките за редактиране на реклама.
След което избирате връзката Редакция на криейтив.
В това меню можете да подновите картинка на обявата, заглавие, описание и URL, след което кликнете на Запазване.
Рекламният текст трябва кратко и ясно да описва вашите дейност или продукт, които рекламирате. Следвайте същите стъпките за редактиране на реклама.
След което избирате връзката Редакция на криейтив.
В това меню можете да подновите картинка на обявата, заглавие, описание и URL, след което кликнете на Запазване.
Начална и крайна дата на кампанията определят периода, в който са активни рекламите от тази кампания.
От меню Кампании в главното меню, изберете подменю Всички кампании.
Можете да редактирате име, статус, крайна дата и дневен бюджет на кампанията.

За реклама само се променя статуса:
От меню Кампании в главното меню, изберете подменю Всички кампании.
Кликнете върху Настройки на кампания ().
След като влезете в менюто за настройки на кампания, там можете да редактирате статус и максимална цена на клик, на всяка реклама принадлежаща на съответната кампания, както и име, статус, крайна дата и дневен бюджет на самата кампания.
Дневният бюджет за дадена кампания е максималната сума, с която може да бъде задължена сметката на клиента в рамките на 1 календарен ден.
При изразходване на дневния Ви бюджет, кампанията спира в рамките на конкретния ден.
Дневният бюджет може да се коригира по всяко време в хода на кампанията.

От меню Кампании в главното меню, изберете подменю Всички кампании.
Можете да редактирате име, статус, крайна дата и дневен бюджет на кампанията.
Това е максималната цена, която рекламодателят е готов да плати, ако някой кликне върху обявата.
Максималната цена на клик не може да бъде по–ниска от 0,10 лв. и може да бъде коригирана по всяко време на кампанията.
Максималната цена на клик може да се редактира за реклама.

От меню Кампании в главното меню, изберете подменю Всички кампании.
Кликнете върху Настройки на кампания ().
След като влезете в менюто за настройки на кампания, там можете да редактирате статус и максимална цена на клик, на всяка реклама принадлежаща на съответната кампания, както и име, статус, крайна дата и дневен бюджет на самата кампания.
Tекста на рекламната обява или банер, CTR - % съотношение между кликове и импресии и максималната цена, зададена за рекламата.
Позиционирането на обявата Ви е на предварително обозначените места във всички сайтове от групата на Нет Инфо и.
Пишете ни на email и на тел. +359 888 950 657.
За Вас се грижи екипът, създал и разработил системата Adwise, което Ви дава пълна гаранция за компетентна помощ и съвет.
"Нет Инфо" ЕАД предоставя безплатни консултации за оптимизиране на кампаниите в Adwise.
Кампанията е първата структура, която създавате в системата на Adwise. Чрез нея Вие достигате и до същинското публикуване на обявата за Вашия продукт или услуга.
За да създадете реклама, трябва да минете по стъпките за създаване на рекламна обява като задължително създадете и рекламна кампания.
Визията на Вашата реклама може да видите още от самото ѝ създаване.
След проверка на всички стъпки вие захранвате Вашата сметка и след потвърждение от страна на финансовия оператор рекламата вече е онлайн.
След успешно създадена рекламна кампания, обявата Ви е активна веднага. Това означава, че статистика може да проследите в момента на потребителска активност.
Вие сами определяте периода на кампанията си, като показванията за ден се определят спрямо зададената цена на клик, която сте готови да дадете и дневния бюджет.
За ефективността на кампанията или рекламата можете да прецените по CTR-а и средна позиция.
Влияние върху резултатите на кампанията е възможно с актуализация и редактиране на всички параметри на кампанията: Текст, Заглавие, Снимка, Максимална цена за клик, Дневен бюджет.
При регистрацията си потребителят се съгласява да се придържа към Общите условия на Adwise за рекламодатели.
Всяка реклама (текстова или банер) минава през модераторско одобрение, преди да бъде публикувана онлайн.

"Нет Инфо" ЕАД си запазва правото да дезактивира или заличи Адреса на електронната поща и Паролата за достъп до потребителския профил на потребителя в случай, че потребителят наруши право на интелектуална собственост на "Нет Инфо" АД върху съдържащите се на сайта AdWise.bg елементи.
За да подобрим ефективността на платформата, сме разработили механизъм за ранкинг на всяка реклама. При изчисляване ранка на рекламата се взимат под внимание редица фактори, сред които основнa тежест има CPM и отношението му към средния за платформата. При по-нисък CPM се наблюдава спад в броя на импресиите.

За да бъде нарушена тази тенденция, се препоръчва промяна на факторите, взимащи участие при изчисляване на CPM, а именно CTR и максимална цена на клик. Опита показва, че промяна в рекламното послание или в изгледа на самата реклама, действа благоприятно на CTR, в комбинация с увеличаване на максималната цена на клик се наблюдава повишение на интереса към рекламата и съответно нарастване на броя на рекламните импресии.

Плащания

Рекламирайки в Adwise, Вие заплащате само кликовете върху Вашата обява. Показването на рекламата е безплатно.
Минималната депозирана сума е 20лв. без ДДС.
Моля, имайте предвид, че трябва да заплатите сума с начислено ДДС. Например ако желаете по Вашата Adwise сметка да бъдат захранени 20лв. трябва да заплатите 24лв. с ДДС.

Рекламодателите в AdWise сами определят максималната цена на клик, която желаят да заплатят за всяка реклама. Зададената от Вас стойност ще служи за ограничение на цената на клик, с която платформата може да Ви таксува.
Реалната цена на клик обикновено е по-ниска от максималната и е в границите от 0,01 лв. до Вашата максимална цена.
Максималната цена на клик не може да бъде по-ниска от 0,10 лв. за текстови реклами, 0,25 лв. за банери (0,30 лв. за банер 300х600), като може да я промените по всяко време.
Цената на клик определя с каква сума ще Ви таксуваме за всеки таксуем клик от платформата на AdWise.
Това е сумата, с която разполагате в профила си в Adwise и чрез нея заплащате стартираните от Вас кампании в Adwise.
За да захраните сметката си е необходимо да изберете подменю Захранване на сметка от меню Моята сметка в главното меню и да посочите сумата, която искате да депозирате. Минималната сума за захранване на сметка е 20 лв. без ДДС.
Моля, имайте предвид, че трябва да заплатите сума с начислено ДДС. Например ако желаете по Вашата Adwise сметка да бъдат захранени 20лв. трябва да заплатите 24лв. с ДДС.
Можете да изберете подменю Всички транзакции от меню Моята сметка, за да разгледате детайли за текущия Ви баланс в AdWise, история на транзакциите и да направите зареждане на нова сума.
От подменю Промо код може да въведете код за отстъпка.
Сметката може да бъде захранена:
През сайта на Еpay.bg
На гише в клоновата мрежа на Easypay.bg
По банков път
С кредитна или дебитна карта
Не се начислява комисионна при захранване на сметката Ви в профила Ви в Adwise.
Не се начислява комисионна при заплащане за реклама в Adwise.
Фактурата ще Ви бъде изпратена до 2 седмици след извършване на плащането. Данните за фактура на български физически или юридически лица е желателно да бъдат изписани на кирилица. В случай, че сте забравили да отбележите, че желаете фактура, може да заявите това до 3 дни след извършване на плащането на е-мейл адрес adwise@netinfo.bg или на телефон: тел: +359 888 950 657. Фактурата се издава само след получаване на плащането. "Нет Инфо" АД ще изпрати електронна фактура на е-мейл адреса, посочен в процеса на плащане. Можете да изтеглите Вашата фактура след като получите известие от е-мейл адрес: notify@efaktura.bg.

Банерна реклама

Adwise предлага и възможност за реклама с банери на клик. Рекламните Adwise банери могат да бъдат картинка или HTML5 и подобно на текстовата реклама се показват на контекстуален принцип.
Моля, уверете се, че банерите Ви са изготвени съгласно всички технически изисквания, посочени в т.6.
Съдържанието на банерите трябва да бъде релевантно към страницата на рекламодателя. Няма да бъдат одобрявани банери, рекламиращи алкохол, цигари, банери с дискриминационно, расистко, порнографско съдържание или съдържание, което влиза в противоречие с Общите условия на Adwise.
Всички банери минават през предварително одобрение от модератор. Времето за одобрение на банер е в рамките на 24 часа през работните дни от седмицата. В случай, че сте задали рекламния си банер в петък вечерта или през уикенда, то ще получите отговор от модератор дали банерът Ви е одобрен или не в понеделник, в рамките на работния ден.
Потребителите се задължават да спазват Общите условия на Adwise за рекламодатели.
С цел защита от злонамерени действия е приложена логика, която прихваща всеки клик върху цялата площ на банера. Затова не е необходимо да имплементирате clickTag при създаването на криейтива. Логиката носи и ограничения - всякакви интеракции върху банера, свързани с mouse event (onmouseover, onmouseout и т.н.) не се изпълняват.

В бъдеще ще работим по подобряване на функционалността, за да можем да Ви предложим динамични и многофункционални банерни криейтиви, с които да привлечете своите клиенти.
Форматът на архива задължително да е ZIP. Системата не приема архиви в други файлови формати.
Съдържанието на архива задължително трябва да включва index.html файл. Във файла задължително трябва да има мета таг с размера на банера, например " meta name="ad.size" content="width=300,height=250" ". Допустимите разширения на файловете в архива са: .html, .css, .js, .jpg/jpeg, .png, .svg, .gif. Ако в архива има друг тип файл - целият архив ще бъде откзан от системата.
Препоръчваме body елементите да са описани с css width и height атрибути със съответните размери на криейтива. Препоръчваме да е зададено и overflow:hidden на body, за да няма скрол на банера.
Минималната цена на клик за банерна реклама в мрежата на Adwise е 0,25лв., а за банери с размери 300х600 - 0,30 лв.
Тип файл:
 • .jpg
 • .jpeg
 • .png
 • .gif(анимиран и не анимиран)
 • .svg
 • .html
 • .zip
 • Тегло на банера: максимум 200 КБ

Размери на банера:
 • 300x250 px
 • 728x90 px
 • 160x600 px
 • 300x600 px

Мобилна реклама

Adwise мобилната реклама е рекламата на клик, която се показва в мобилните версии или в приложенията (applications) на сайтовете на Нетинфо. Моля да имате предвид, че Adwise мобилната реклама се излъчва винаги паралелно със стандартна Adwise реклама. Задължително условие за ефективност на Вашата мобилна реклама е сайтът Ви да е оптимизиран за мобилни устройства. Преди да започнете да рекламирате с помощта на мобилна реклама, уверете се, че целевият URL на Вашата реклама води до страница, оптимизирана за мобилни устройства. В противен случай потребителите ще бъдат принудени да разглеждат Вашия сайт през мобилно устройство, което може да води до допълнителен трафик, начисляван от мобилните оператори, както и до неработещи функционалности (flash страниците например не работят на мобилни устройства).
Нетинфо Ви предоставя възможността да достигнете до много по-широка аудитория по всяко време и във всяка една ситуация, рекламирайки в мобилните версии на най-големите български сайтове: Abv.bg, Vesti.bg, Vbox7.com, Sinoptik.bg, Gong.bg, Nova.bg, Dariknews.bg, Lex.bg и Edna.bg.
Съдържанието на мобилната реклама (банер или текстови линк) трябва да бъде релевантно към страницата на рекламодателя. Няма да бъдат одобрявани банери или текстови линкове, рекламиращи алкохол, цигари, с дискриминационно, расистко, порнографско съдържание или съдържание, което влиза в противоречие с Общите условия на Adwise.
Всички реклами с банери минават през предварително одобрение от модератор. Времето за одобрение на банер е в рамките на 24 часа през работните дни от седмицата. В случай, че сте задали рекламния си банер в петък вечерта или през уикенда, то ще получите отговор от модератор дали банерът Ви е одобрен или не в понеделник, в рамките на работния ден.
Потребителите се задължават да спазват Общите условия на Adwise за рекламодатели.
Adwise мобилната реклама е със същите цени като на рекламните формати от стандартната Adwise реклама. Минималната цена на текстовите карета е 0,10лв, а на банерите 0,25лв., като отново е в сила принципът на наддаване за визуализиране на рекламата.
Правилата за рекламните формати за мобилни устройства са подобни на тези при текстовата и банерната реклама. Моля, уверете се все пак, че Вашата мобилна реклама отговаря на всички необходими технически изисквания:

Тип файл:
 • За статичен банер: GIF, PNG, JPG, JPEG
 • За динамичен банер/анимация: HTML5, GIF
 • Тегло на анимацията и HTML5 банера: максимум 50 КБ

Размери на площадките
 • 300x250 px (анимация и текстови карета)
 • 320x50 px (текстово каре)
 • 320x100 px (текстово каре)

Ремаркетинг

Ремаркетингът дава възможност да сервирате Вашата реклама на потребителите, които са посетили поне веднъж Вашия сайт и по този начин ясно са изразили интерес към предлагания от Вас продукт или услуга. Потребителите, които са били вече на Вашия сайт, продължават да виждат Вашите реклами когато посещават всеки един от сайтовете в мрежата на Adwise. Ремаркетингът ви дава възможността да останете в непрекъснат контакт с Вашите потенциални клиенти и да им напомняте за предлаганите от Вас продукти и услуги, дори и след като те напуснат сайта Ви.

Подходът е доказал своята ефективност за широк набор от бизнеси, като е интегриран във всички водещи CPC платформи.
За да стартирате първата си ремаркетинг кампания трябва да добавите домейна си в менюто „Ремаркетинг“/ „Добави домейн“.


След добавянето ще видите опцията „Вземи код“. Поставете tracking pixel кода на сайта си и натиснете бутона „Активирай“ или изчакайте до 24 часа, за да се изпълни автоматичната проверка на домейна Ви. Препоръчително е tracking pixel кода да бъде поставен в header-a или footer-a на сайта Ви, за да бъде част от всички страници.По този начин всеки потребител посетил коя да е страница във Вашия сайт, става част от Вашата ремаркетинг аудитория.


Когато вече имате активен домейн, можете от меню „Нова кампания“ да създадете нова кампания за този домейн – имате възможност да изберете дали функционалността да е валидна за всички страници или за конкретна страница във Вашия сайт.

Настройките на създадената ремаркетинг кампания важат за всички рекламни групи в тази кампания, независимо от настройките за таргетиране.


Adwise Ви дава възможност да зададете дължината на периода, през който искате конкретния потребител да присъства във Вашите ремаркетинг групи.

Минималната дължина е 1 ден, максималната - 30 дни. 
При следващо посещение на потребителя на сайта Ви, броячът ще се рестартира и периодът ще започне да се изчислява от начало.
Рекламите с включен ремаркетинг се показват на всички сайтове от групата на Нет Инфо.

Рекламата се показва само на потребители, които са част от Вашата ремаркетинг аудитория.
Няма увеличение на минималните цени на клик за ремаркетинг кампаниите - минималните цени са 0,10 лв. на клик за текстова реклама, 0,25 лв. - за реклама с банер на клик и 0,30 лв. - за банери с размери 300х600. 


Реалната цена на клик, която ще заплатите, зависи и от наддаванията на други рекламодатели, които искат да покажат тяхната реклама на потребителите от Вашата ремаркетинг листа.
• За момента платформата ни не поддържа сервиране на ремаркетинг пиксела през third-party serving решения, напр. Google Tag Manager. Ако използвате подобно решение, моля свържете се с нашия екип.

• Препоръчително е поне първоначално Вашата ремаркетинг кампания да стартира и да е онлайн паралелно със стандартна Adwise рекламна кампания. По този начин ще можете да съберете по-бързо информация за Вашата ремаркетинг аудитория.

• При използване на ремаркетинг не е препоръчително да задавате допълнително таргетиране по пол и възраст. Ако го изполвате е възможно рекламата Ви да не достигне до част от потребителите, които са проявили интерес към сайта Ви, с което може да намалите шанса си за продажба.

• Таргетирането по регион трябва да се прави разумно - ако Вашият бизнес е строго ограничен в даден регион (напр. ресторант или фитнес), би имало смисъл да го използвате, но във всички останали случай - не.

• Препоръчваме за ремаркетинг кампаниите да използвате специални криейтиви, различни от криейтивите на стандартните Ви рекламни кампании. По този начин засилвате ефекта на Вашето послание към потребителя - не забравяйте, че тези хора вече са били на Вашия сайт и имат в подсъзнанието си информация за Вашите продукти.

Динамичен ремаркетинг

Динамичният ремаркетинг дава възможност да сервирате Вашата реклама на потребителите, които са посетили поне веднъж Вашия сайт и по този начин ясно са изразили интерес към предлагания от Вас продукт и/или услуга. За разлика от стандартния ремаркетинг, при който сервирате текстова обява или банерна реклама, услугата динамичен ремаркетинг предлага възможността да сервирате реклама, съдържанието на която се изготвя автоматично от платформата на база на информацията за продуктите, към които реално е бил проявен интерес.

Потребителите, които вече са били на Вашия сайт и са разглеждали конкретен продукт, продължават да виждат негова реклама, когато посещават всеки един от сайтовете от групата на НетИнфо. Динамичния ремаркетинг Ви дава възможността да останете в непрекъснат контакт с Вашите потенциални клиенти и да им напомняте за предлаганите от Вас продукти и услуги, дори и след като те напуснат сайта Ви. Подходът е доказал своята ефективност за широк набор от бизнеси, като е интегриран във всички водещи CPC платформи.
За да стартирате първата си кампания с динамичен ремаркетинг трябва да добавите домейна си в менюто „Ремаркетинг“, подменю „Добави домейн“.


След добавянето, в раздел "динамичен ремаркетинг", ще видите опцията "Поискай код". Избирайки я, Вие изпращате заявка до нашия екип, че желаете домейнът Ви да бъде разгледан и оценен спрямо изискванията за услугата динамичен ремаркетинг (т.6). В срок от 2 работни дни, екипът ни ще отговори на Вашата заявка.


Ако домейнът отговаря на изискванията ще получите е-мейл с код, който трябва да поставите на сайта си. Кодът ще бъде достъпен и в меню Ремаркетинг, подменю "Списък с домейни", раздел "Динамичен ремаркетинг", опцията "Вземи код". Препоръчително е кода да бъде поставен в header-a или footer-a на сайта Ви, за да бъде част от всички страници. По този начин всеки потребител посетил коя да е страница във Вашия сайт, става част от Вашата ремаркетинг аудитория.


Когато вече имате код, можете от меню "Нова кампания" да създадете нова кампания за този домейн. Изберете тип на кампанията "Динамичен ремаркетинг" и следвайте стъпките.


Adwise Ви дава възможност да зададете дължината на периода, през който искате конкретния потребител да присъства във Вашите ремаркетинг групи. Минималната дължина е 1 ден, максималната - 30 дни. При следващо посещение на потребителя на сайта Ви, броячът ще се рестартира и периодът ще започне да се изчислява от начало.
Рекламите с включен динамичен ремаркетинг се показват на всички сайтове от групата на Нет Инфо.

Рекламата се показва само на потребители, които са част от Вашата ремаркетинг аудитория.
Минималната цена на клик за кампания с динамичен ремаркетинг е 0,35 лв. 


Реалната цена на клик, която ще заплатите, зависи и от наддаванията на други рекламодатели, които искат да покажат тяхната реклама на потребителите от Вашата ремаркетинг листа.
• При комбинация между стандартен и динамичен ремаркетинг общия броя на рекламните импресии се разпределя между двете кампании. Обикновено разпределението е в полза на кампанията с включен динамичен ремаркетинг, тъй като тя се ползва с по-висок приоритет при сервирането. Реклама, от кампания с включен стандартен ремаркетинг, ще бъде сервирана само на потребители, които са посетили сайта Ви, но не са били на продуктова страница. На всички останали потребители, които са част от ремаркетинг аудиторията Ви, ще бъде сервирана реклама от кампанията с включен динамичен ремаркетинг.

• Ако броят на уникалните посещения на сайта Ви е нисък, препоръчваме комбинирането на динамичен ремаркетинг със стандартна рекламна кампания с цел популяризиране на предлаганите продукти и/или услуги, и постигане на по-добри резултати.

• Услугата динамичен ремаркетинг е подходяща за сайтове, представляващи онлайн магазин.

• Необходимо е за всеки продукт да има отделна страница.

Статистика

За да проследите детайлната статистика за кампаниите Ви е нужно да посетите връзката Статистика в главното меню.
Избирате период, за който искате да проверите статистиката на кампаниите си и генерирате данните.
Данните могат да бъдат представени и във файл xls, като използвате функционалността „експорт в ексел”.
За да проследите детайлната статистика за реклами Ви е нужно да посетите връзката Статистика в главното меню.
От падащото меню „Всички кампании” избирате желаната кампания и след това от падащото меню „Всички реклами” избирате всички реклами или конкретна такава. Избирате период, за който искате да проверите статистиката на рекламите и генерирате данните.
Данните могат да бъдат представени и в файл xls, като използвате функционалността „експорт в ексел”.
Всички статистически данни могат да бъдат генеририрани в xls чрез използване на функционалността „експорт в ексел”.
При добавяне на реклама , по подразбиране, тя се тагва с UTM параметри, които се четат от Google Analitycs. Те могат да бъдат редактирани при добавяне на реклама от меню "Редактирай UTM тагове" или след създаване на реклама от меню "Редакция на криейтив", редактирайки целевия URL. Винаги, когато генерирате справки в Google Analitycs, трябва да търсите именно по тези параметри. При търсене по referer, се наблюдават отклонения в статистиката. Небходимо е да зададете конкретните UTM тагове, като параметри при търсенето, за да бъдат данните максимално точни.